چاپ لیبل

چاپ لیبل ضد آب

چاپ لیبل ضد آب چاپ لیبل ضد آب  مرحله ۱ آماده سازی مواد اولین قدم برای ایجاد لیبل، تهیه ی مواد مورد نیاز برای چاپ است. این ماده “facestock” نامیده می شود و خود ماده اصلی برچسب است، در زیر ماده “آستری” است که از روی آن برچسب جدا می شود. در صورت نیاز به …

چاپ لیبل ضد آب ادامه »