چاپ لیبل

 چاپ لیبل پشت چسبدار 

 چاپ لیبل پشت چسبدار  ابعاد برچسب مورد نظر باید به نوعی باشد که فضایی استاندارد و نسبتا کوچک از بسته بندی محصول را به خود اختصاص دهد. لیبل باید از لحاظ مدل و شکل هندسی به گونه ای باشد که با ظاهر و بسته بندی محصول مطابقت داشته باشد. برای بدست آوردن نتیجه بهتر از …

 چاپ لیبل پشت چسبدار  ادامه »