چاپ لیبل

چاپ لیبل پلمپ اثرگذار

چاپ لیبل پلمپ اثرگذار این برچسب ها به محض جدا شدن از سطح، تمام داده های چاپ شده را روی سطح باقی می گذارند. لیبل شیرینگ برچسب پلمپ شطرنجی این برچسب همانطور که از نامش پیداست در صورت جدا شدن کامل از سطح یک طرح چهارخانه یا شطرنجی به جا می گذارد که پاک نمی …

چاپ لیبل پلمپ اثرگذار ادامه »