چاپ لیبل

کاربرد برچسب های حرارتی 

کاربرد برچسب های حرارتی کاربرد برچسب های حرارتی  عمده مصرف برچسب های حرارتی در فروشگاهها ( بر روی بسته بندی مواد پروتئینی، خوراکی و ….)، صنایع غذایی، بیمارستان ها و …. می باشد. همچنین یکی از پرکاربرد ترین استفاده این مدل لیبل در آزمایشگاه ها و بر روی لوله های آزمایشگاهی به چشم می خورد. به …

کاربرد برچسب های حرارتی  ادامه »