چاپ ریبون

چاپ ریبون

جوهر چاپ ریبون فعال است و سیگنال های بازخوانی را از تداخل اثر انگشت و گرد و غبار تضمین می کند. برچسب‌های امنیتی نقاط کوانتومی فقط با تحریک

UV قابل مشاهده هستند، که اولین لایه امنیت را ارائه می‌کند، در حالی که PUF

قبل از چاپ جوهر افشان، شیشه‌های پوشش‌داده‌شده با اکسید ایندیم-قلع (ITO) با استفاده از فراصوت در حلال‌های مختلف تمیز می‌شدند

(به روش‌ها برای روش تمیز کردن دقیق فراصوت مراجعه کنید)، با پلاسمای اکسیژن تیمار می‌شد و سپس با یک پلی نیمه حل شده روکش می‌شد.

نانوذره کلوئید، تشکیل یک آرایه نانوذرات PMMA به طور تصادفی بر روی یک لایه PMMA .

تمیز کردن سطح و عملیات پلاسمای اکسیژن برای حذف گرد و غبار و ایجاد یک سطح فوق‌العاده خیس‌پذیر برای پوشش نانوذرات PMMA استفاده شد،

در حالی که تزئین سطح با نانوذرات PMMA برای ایجاد نقاط پین‌سازی به‌طور تصادفی برای رسوب نقاط کوانتومی در طول چاپ جوهر افشان بعدی استفاده شد. روند.

چنین نقاط پینینگ به‌طور تصادفی برای چاپ موفق جوهرافشان برچسب‌های امنیتی غیرقابل کلون‌سازی حیاتی هستند (شکل تکمیلی 6 را ببینید).

تصاویر میکروسکوپ میدان تاریک و نیروی اتمی نشان دهنده وجود نانوذرات PMMA توزیع شده به طور تصادفی با اندازه ذرات در محدوده چند نانومتر تا

چند میکرومتر بر روی بسترهای چاپی بود (به شکل تکمیلی 4 مراجعه کنید). پس از اصلاح سطح زیرلایه های چاپی، آنها تحت چاپ جوهرافشان قرار گرفتند

انواع ریبون

تا برچسب های امنیتی گرافیکی دو بعدی تولید کنند. چاپ جوهر افشان با پرتاب مداوم قطرات جوهر نقطه کوانتومی با اندازه ~130μm بر روی بسترهای

چاپی انجام شد (شکل 1d). فاصله بین دو قطره جوهر مجاور 200μm است. اگر هر برچسب امنیتی ماکروسکوپی حاوی 1000 نقطه گل مانند باشد،

می‌توانیم با دستگاه چاپ تک نازل خود به 1600 برچسب امنیتی در 5 دقیقه (یعنی زمان خشک شدن هر دسته از برچسب امنیتی) دست پیدا کنیم.

هر قطره نشان دهنده یک پیکسل از برچسب های امنیتی چاپ شده با جوهر افشان پس از خشک شدن کامل است. نانوذرات PMMA روی فیلم

PMMA با قابلیت ترشوندگی ضعیف به عنوان نقاط پینینگ تصادفی در خطوط تماس سه فاز قطرات جوهر عمل کردند. با تبخیر حلال، خط تماس سه فاز به دلیل

ترشوندگی ضعیف سطح، به طور مداوم در نواحی صاف PMMA منقبض و منقبض می شود، اما توسط برخی از نقاط سنجاق گرفته می شود.

در نتیجه، نقاط سنجاق کشیده شده و خط تماس را سنجاق می‌کنند، محدب سیال را منحرف می‌کنند و الگوی جوهر کوانتومی نقطه‌ای نامنظم را تشکیل می‌دهند.

در طول فرآیند تبخیر حلال، غلظت نقاط کوانتومی به تدریج افزایش می یابد. هنگامی که غلظت نقاط کوانتومی به نقطه اشباع خود رسید،

ریبون رزین

آنها شروع به رسوب در نقاط پینینگ PMMA

تصادفی در خط تماس سه فاز کردند و یک الگوی نقطه گل مانند منحصر به فرد را تشکیل دادند .

با کوچک شدن قطره، قطره با حجم کوچکتر بیشتر در معرض شکنجه توسط نقاط سنجاق قرار می گیرد، بنابراین به چند قطره فرعی کوچکتر تقسیم می شود

به دلیل فضای کوچک بین این قطرات فرعی و برخی عوامل خارجی تصادفی (مانند جریان هوا)، آنها قبل از خشک شدن نهایی، ادغام و شکافتن نامنظم را تجربه کردند .

این فرآیند شکل‌گیری الگوی تصادفی غیر قطعی توسط یک دوربین برای نظارت بر تکامل شکل یک قطره به عنوان تابعی از زمان ثبت شد

چنین فرآیند تشکیل الگوی غیر قطعی، بازتولید الگوهای نقطه‌ای گل مانند را که به عنوان کدهای PUF در برچسب‌های امنیتی ما استفاده می‌شد، غیرممکن می‌کند.

سپس برچسب‌های امنیتی ساخته شده با یک لایه ژل چسبنده نازک، شفاف نوری پوشانده شدند تا از آسیب دیدن آنها در جریان گردش واقعی محافظت شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا