چاپ لیبل

برچسب پشت چسب دار

برچسب پشت چسب دار برچسب پشت چسب دار اجازه دهید اول از همه در مورد اینکه برچسب یا لیبل‌های پشت چسب دار اساساً چه چیزی هستند صحبت کنیم. همان گونه که از نام لیبل پشت چسب دار برمی‌آید، برچسب یا لیبل‌ها بوسیله چسبی که پشت آن‌هاست تنها بوسیله فشاری اندک روی سطوح مختلف می‌چسبند. از …

برچسب پشت چسب دار ادامه »