لیبل حرارتی آزمایشگاهی

لیبل حرارتی آزمایشگاهی

لیبل حرارتی آزمایشگاهی برای انتخاب صحیح برچسب برای برنامه خود، مراحل و محیط آزمایشگاه خود را بررسی کنید نه تنها در فرآیند فعلی، بلکه در هر چیزی که قصد پیاده سازی آن را دارید.

این نیاز را با یک نماینده شرکت مورد اعتماد بررسی کنید و سپس نمونه ای را از سازنده یا نماینده خود درخواست کنید. حتما آن را در محیط خود تست کنید.

سازندگان برچسب همچنین برگه‌های اطلاعات فنی را ارائه می‌کنند که پارامترها و پروتکل‌های آزمایشی لیبل حرارتی آزمایشگاهی

را که برای نوع برچسب تکمیل شده است، مستند می‌کند. این به شما مستندات ISO را برای ممیزی می دهد و همچنین این اطمینان را به شما می دهد

که مواد دارای کنترل های کیفی از طرف سازنده است.

ایجاد “ضایعات” در فرآیند برچسب زدن لیبل حرارتی آزمایشگاهی

آیا تکنسین های شما با نمونه هایی در آزمایشگاه قدم می زنند تا آنها را به مرحله بعدی روند شما برسانند.

آیا نمونه های متعدد به صورت دسته ای در یک زمان پردازش می شوند و یک backlo ایجاد می کنند.

خدمات پاتولوژی UC Irvine یک خط مشی واحد برای پذیرش/رد نمونه ایجاد کرده است که:

تأثیر مثبتی بر مراقبت از بیمار دارد

از کیفیت نمونه محافظت می کند

خطر قرار گرفتن در معرض کارکنان مراقبت های بهداشتی را از بین می برد لیبل حرارتی آزمایشگاهی

مطابق با تمام استانداردهای اعتبارسنجی

برای محافظت از بیماران در برابر خطاهای نامطلوب ناشی از نمونه های برچسب دار نامناسب، خط مشی آزمایشگاه ایجاب می کند که معیارهای

برچسب گذاری مناسب همیشه رعایت شود. هر نمونه ای که به آزمایشگاه آورده می شود باید دارای یک برچسب روی ظرفی باشد

که در آن نگهداری می شود. برچسب زدن فقط روی درب، کیسه حمل و نقل یا سایر ظروف مورد استفاده برای حمل نمونه قابل قبول نیست. برچسب باید حاوی اطلاعات خوانا زیر باشد:

نام بیمار

شماره پرونده پزشکی بیمار، با شماره چک

محل بیمار

تاریخ و زمان جمع آوری

نوع نمونه و/یا منبع

آزمایش مورد نیاز است (به هر گونه رسیدگی خاص مورد نیاز توجه کنید)

پزشک دستور دهنده

یک فرم Crossmatch/Transfusion، برچسب های چاپ شده توسط بیمار با نام و نام خانوادگی بیمار،

شماره پرونده بیمار (PF#) یا شماره پرونده پزشکی (MR#) و 1 لوله صورتی (EDTA) را روی بالین بیمار ببرید.

هویت بیمار را با درخواست از بیمار برای بیان و املای نام خود، در صورت امکان، تأیید کنید، در حالی که نوار شناسایی بیمار را با

فرم خطی Crossmatch/Transfusion و برچسب چاپ شده بیمار مقایسه کنید.

نام بیمار و PF# یا MR# باید از مچ بند شناسایی بیمار گرفته شود. اگر بیمار مچ بند نداشته باشد، قبل از خون گیری بیمار باید مچ بند تهیه شود.

داده های زیر را روی برچسب چاپ شده یا کامپیوتری بیمار در کنار تخت بنویسید:

تاریخ انجام فلبوتومی

زمان انجام فلبوتومی

چاپ خوانا نام خانوادگی فلبوتومیست

برچسب  چاپ شده بیمار را روی لوله نمونه در کنار بالین بیمار بچسبانید.

لوله نمونه برچسب دار را با فرم Crossmatch/Transfusion به بانک خون ارسال کنید.

اگر بانک خون ABO/Rh قبلی برای بیمار در پرونده نداشته باشد و گروه خونی اولیه بیمار غیر از گروه O باشد، بانک خون نمونه دوم را برای تایید ABO/Rh درخواست می کند.

عدم برچسب گذاری مناسب لوله ها مستلزم ترسیم مجدد نمونه ها خواهد بود. اگر بیمار به صورت اورژانسی به خون نیاز داشته باشد و

نمونه دیگری از آن گرفته نشود، باید فرم آزادسازی اضطراری برای خون گروه O غیر همسان امضا شود.

چاپ لیبل

153 دیدگاه دربارهٔ «لیبل حرارتی آزمایشگاهی»

 1. بازتاب: لیبل اثر گذار -

 2. بازتاب: دستبند شناسایی زد حساسیت -

 3. بازتاب: دستور العمل شناسایی بیمار -

 4. بازتاب: دستبند بیمارستانی بزرگسالان -

 5. بازتاب: کد دستبند زرد بیمار -

 6. بازتاب: لیبل دستبند بزرگسال -

 7. بازتاب: دستبند های بیمارستانی -

 8. بازتاب: دست بندهای شناسایی بیمار -

 9. بازتاب: دستبند شناسایی بیمار قلبی -

 10. بازتاب: دستبند شناسایی بیمار عفونی -

 11. بازتاب: دستبند شناسایی بیمار تصادفی -

 12. بازتاب: مچبند شناسایی بیمار نوزاد -

 13. بازتاب: مچبند شناسایی بیمار بزرگسال -

 14. بازتاب: کاربردهای دستبند بیمار -

 15. بازتاب: مچبند حرارتی شناسایی بیمار -

 16. بازتاب: خرید دستبند بیمارستانی نوزاد -

 17. بازتاب: لیبل دستبند بزرگسالان -

 18. بازتاب: دستبند های شناسایی بیمار -

 19. بازتاب: مچ بند شناسایی بیماران -

 20. بازتاب: خصوصیات لیبل آزمایشگاهی -

 21. بازتاب: برچسب حرارتی آزمایشگاهی  -

 22. بازتاب: لیبل پی وی سی (pvc) آزمایشگاهی -

 23. بازتاب: انواع برچسب های بیمارستانی -

 24. بازتاب: انواع مچ بند بیمارستانی -

 25. بازتاب: خرید لیبل بیمارستانی -

 26. بازتاب: چاپ انواع برچسب اصالت -

 27. بازتاب: چاپ انواع لیبل اصالت -

 28. بازتاب: بر چسب اصالت -

 29. بازتاب: انواع لیبل اصالت زرد -

 30. بازتاب: انواع لیبل پشت چسب دار -

 31. بازتاب: چاپ لیبل -

 32. بازتاب: لیبل کاغذی -

 33. بازتاب: چاپ لیبل پشت چسب دار -

 34. بازتاب: خرید لیبل پشت چسب دار -

 35. بازتاب: لیبل کاغذی چاپی -

 36. بازتاب: لیبل شیشه ای شفاف -

 37. بازتاب: برچسب کاغذی -

 38. بازتاب: خرید لیبل چسب دار -

 39. بازتاب: چاپ انواع لیبل کاغذی -

 40. بازتاب: چاپ برچسب پشت چسب دار -

 41. بازتاب: لیبل های خود چسب دار -

 42. بازتاب: مزایای چاپ لیبل -

 43. بازتاب: لیبل کاغذی اکرونال -

 44. بازتاب: انواع لیبل کاغذی خام -

 45. بازتاب: مزایای برچسب کاغذی  -

 46. بازتاب: چاپ لیبل شیشه‌ای -

 47. بازتاب: خرید لیبل کاغذی  -

 48. بازتاب: چاپ لیبل لمینت براق -

 49. بازتاب: خصوصیات لیبل کاغذی  -

 50. بازتاب: معایب لیبل کاغذی  -

 51. بازتاب: لیبل‌های آزمایشگاهی -

 52. بازتاب: فروش دستبند بیمارستانی -

 53. بازتاب:  برچسب حرارتی -

 54. بازتاب: لیبل حرارتی Thermal -

 55. بازتاب: انواع لیبل حرارتی -

 56. بازتاب: نحوه تشخیص لیبل حرارتی از لیبل کاغذی -

 57. بازتاب: لیبل (برچسب) حرارتی  -

 58. بازتاب: لیبل هولوگرام -

 59. بازتاب: برچسب حمل و نقل -

 60. بازتاب:  چاپ و طراحی لیبل -

 61. بازتاب: لیبل حرارتی چیست -

 62. بازتاب: برچسب فروشگاهی -

 63. بازتاب: مزیت چاپ شبرنگ  -

 64. بازتاب: دستگاه چاپ لیبل زن -

 65. بازتاب: کاربرد برچسب های حرارتی  -

 66. بازتاب: لیبل های بسته بندی شیمیایی -

 67. بازتاب: چاپ لیبل صدفی شفاف -

 68. بازتاب:  لیبل محصولات شیمیایی -

 69. بازتاب: چاپ لیبل شبرنگ -

 70. بازتاب: چاپ رول -

 71. بازتاب: انواع مچبند شناسایی بیمار -

 72. بازتاب: دستبند بیمار با قابلیت نوشتن  -

 73. بازتاب: خصوصیات لیبل آزمایشگاهی  -

 74. بازتاب: معرفی لیبل آزمایشگاهی -

 75. بازتاب: دستگاه های چاپ لیبل طلاکوب -

 76. بازتاب:  لیبل طلاکوب سرد و گرم -

 77. بازتاب: چاپ برچسب انرژی -

 78. بازتاب: چاپ برچسب افست -

 79. بازتاب: لیبل زعفران -

 80. بازتاب: برچسب محصولات لوازم آرایشی -

 81. بازتاب: چاپ لیبل لوازم یدکی  -

 82. بازتاب: طراحی لیبل پشت چسب دار -

 83. بازتاب: انواع لیبل خیارشور -

 84. بازتاب:  لیبل خیارشور و ترشی  -

 85. بازتاب: لیبل کابل (برچسب کابل)  -

 86. بازتاب: چاپ لیبل pvc سفید -

 87. بازتاب: ویژگی های لیبل پی وی سی -

 88. بازتاب: لیبل برچسب پی وی سی pvc -

 89. بازتاب: چسب لیبل -

 90. بازتاب: لیبل روی میوه ها چیست -

 91. بازتاب: لیبل میوه چیست -

 92. بازتاب: برچسب مواد شیمیایی  -

 93. بازتاب:  انواع چاپ لیبل صدفی -

 94. بازتاب: برچسب صدفی پی وی سی -

 95. بازتاب:  چاپ شبرنگ -

 96. بازتاب:  برچسب متالایز فلزی -

 97. بازتاب: انواع برچسب متالایز -

 98. بازتاب: جنس برچسب اموال  -

 99. بازتاب: دلایل استفاده از لیبل چسب دار -

 100. بازتاب: چاپ لیبل مواد غذایی سرد -

 101. بازتاب: طراحی لیبل مواد خوراکی -

 102. بازتاب: بسته بندی ادویه جات -

 103. بازتاب: چاپ لیبل مواد غذایی گوشتی -

 104. بازتاب: لیبل‌های پشت چسب‌دار -

 105. بازتاب: انواع لیبل پشت برچسب دار  -

 106. بازتاب: انواع لیبل پشت چسب دار صدفی -

 107. بازتاب: چاپ لیبل صدفی uv -

 108. بازتاب: چاپ لیبل پشت چسبدار متال -

 109. بازتاب: چاپ لیبل سلفون مات -

 110. بازتاب: لیبل سلفونی -

 111. بازتاب: متالایز های پی وی سی -

 112. بازتاب: لیبل آموزشی -

 113. بازتاب:  لیبل کاغذی نیمه براق -

 114. بازتاب: چاپ لیبل میوه صدفی -

 115. بازتاب: چاپ لیبل شیشه ای ترنسپرنت -

 116. بازتاب: چاپ لیبل انگشتی -

 117. بازتاب: رول لیبل پشت چسب دار -

 118. بازتاب:  لیبل پشت چسبدار متالایز -

 119. بازتاب: چاپ لیبل پشت چسب دار شیشه ای -

 120. بازتاب: لیبل حرارتی پشت چسب دار -

 121. بازتاب: لیبل صدفی سلفون براق طلاکوب -

 122. بازتاب: چاپ لیبل پشت چسب دار صدفی -

 123. بازتاب: لیبل سلفون براق طلاکوب -

 124. بازتاب: مزایای چاپ لیبل نقره کوب -

 125. بازتاب: چاپ لیبل متال نقره کوب -

 126. بازتاب: چاپ لیبل متال طلاکوب -

 127. بازتاب: طراحی لیبل طلا کوب صدفی -

 128. بازتاب: انواع لیبل حرارتی صدفی -

 129. بازتاب: دستبند بیمار چیست؟ -

 130. بازتاب:  رول دست بند شناسایی بیمار -

 131. بازتاب: ویژگی های دستبند شناسایی بیمار بزرگسال -

 132. بازتاب: ویژگی های دستبند بیمارستانی -

 133. بازتاب:  لیبل اصالت کالا روی تجهیزات پزشکی -

 134. بازتاب: برچسب اصالات کالاهای پزشکی -

 135. بازتاب: لیبل حرارتی پشت چسبدار -

 136. بازتاب: برچسب های کاغذ انتقال حرارتی -

 137. بازتاب: برچسب حرارتی ۳۵ × ۲۵ -

 138. بازتاب: لیبل حرارتی صدفی pvc -

 139. بازتاب: لیبل پشت متال uv -

 140. بازتاب: برچسب لوازم آرایشی بهداشتی -

 141. بازتاب: چاپ لیبل آرایشی بهداشتی -

 142. بازتاب: مزایا طراحی لیبل موادغذایی -

 143. بازتاب: برچسب مواد غذایی دی جی کالا -

 144. بازتاب: لیبل آزمایشگاه -

 145. بازتاب: لیبل های حرارتی ترمال -

 146. بازتاب: لیبل حرارتی pvc چیست  -

 147. بازتاب: لیبل پشت چسب دار  -

 148. بازتاب: لیبل میوه  -

 149. بازتاب: چاپ لیبل آزمایشگاهی حرارتی -

 150. بازتاب: لیبل شیرینگ -

 151. بازتاب: لیبل خودرویی -

 152. بازتاب: قیمت لیبل آزمایشگاهی -

 153. بازتاب: لیبل میوه گوجه فرنگی -

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا