چاپ لیبل

برچسب کاغذی

برچسب کاغذی برچسب کاغذی اطلاعات شرایط نگهداری نیز به مصرف‌کننده کمک می‌کنند تا محصول را به درستی نگه داری و استفاده کند. گاهی اوقات ممکن است شرایط نگهداری محصولات، مثل دمای مناسب، رطوبت و شرایط دیگر، در خارج از کنترل به نظر برسد و در اینصورت به دقت نگهداری محصول بسیار اهمیت پیدا می‌کند. به عنوان …

برچسب کاغذی ادامه »