چاپ لیبل

برچسب یا لیبل امنیتی

برچسب یا لیبل امنیتی برچسبهای قرعه کشی برچسب یا لیبل امنیتی یکی از روش های مرسوم جهت جذب مشتری و توسعه بازار محصول، ایجاد انگیزه برای مشتری با استفاده از اهداء جوائز می باشد، ولیکن دغدغه اصلی تولید کننده حصول اطمینان از اهداء جایزه به مصرف کننده می باشد. سایر روش ها نظیر قراردادن کارتهای قرعه کشی و …

برچسب یا لیبل امنیتی ادامه »