چاپ لیبل

دستبند حرارتی شناسایی بیمار

دستبند حرارتی شناسایی بیمار دستبند حرارتی شناسایی بیمار این برچسب از نوع حرارتی بوده و توسط لیبل پرینتر بیمارستانی بدون نیاز به ریبون چاپ می‌شود. این لیبل (مچ بند) جهت شناسایی و رهگیری بیماران بستری در بیمارستان استفاده می‌شود. چاپ لیبل جهت ارائه خدمات به موقع و مؤثر به بیماران، از یک مچ بند پلاستیکی …

دستبند حرارتی شناسایی بیمار ادامه »