چاپ لیبل

دستبند شناسایی خردسال

دستبند شناسایی خردسال برچسب جدید لوله  که برای مقاومت در برابر طیف وسیعی از مواد شیمیایی طراحی شده و به راحتی در هر آزمایشگاهی با چاپگر برچسب Brady قابل چاپ است، به گونه ای طراحی شده است که دقیق، قابل اعتماد و کارآمد باشد. به جای برچسب زدن هر لوله PCR به طور جداگانه، B-492 …

دستبند شناسایی خردسال ادامه »