دستبند شناسایی نوزادان

دستبند شناسایی نوزادان

دستبند شناسایی نوزادان دستبند شناسایی نوزادان الزام همه بیماران به استفاده از مچ بند صحیح به تلاش گسترده با تجهیزات گران قیمت و سیستم‌های پیچیده نیاز ندارد، بلکه مستلزم تقویت سیستم ساده است. در حال حاضر در محل  همزمان با این موضوع، در یک مطالعه برزیلی، نویسندگان تأیید کردند که «در حالی که تجهیزات برای …

دستبند شناسایی نوزادان ادامه »