چاپ لیبل

دست بندهای شناسایی بیمار

دست بندهای شناسایی بیمار دست بندهای شناسایی بیمار در رنگ ها و سایزهای مختلف تولید می شوند. این مچ بند ها توسط دستگاه لیبل پرینتر مخصوص، عمل چاپ رو آنها انجام می شود. در واقع عمل چاپ روی این مچ بند ها توسط روش حرارت مستقیم انجام می شود و نیازی به ریبون، تونر و …

دست بندهای شناسایی بیمار ادامه »