چاپ لیبل

لیبل آزمایشگاهی

لیبل آزمایشگاهی لیبل آزمایشگاهی در رابطه با این موضوع، شبکه ایران برای پرستاری و ایمنی بیمار شعبه  (REBRAENSP – RS) با هدف تعیین مناسب ترین رنگ برای نشان دادن آلرژی، بحث هایی را در مورد استانداردسازی رنگ های مچ بند برگزار کرد. پس از گزارش پرستاران موسسات مختلف، مشخص شد که رنگ‌های مورد استفاده بیشتر …

لیبل آزمایشگاهی بیشتر بخوانید »