چاپ لیبل

 لیبل اصالت کالا 

لیبل اصالت کالا لیبل اصالت کالا  یکی از این لیبل ها که به عنوان مهمترین نوع لیبل شناخته می شود، برچسب اصالت کالا می باشد. برچسب اصالت یک برچسب زرد رنگ، حاوی چند شناسه و بارکد است. از طریق شناسه و بارکدهای موجود روی برچسب اصالت می توان استاندارد بودن کالای مربوطه را بررسی کرد. مورد دوم، لیبل …

 لیبل اصالت کالا  ادامه »