لیبل برای شناسایی بیمار

لیبل برای شناسایی بیمار و جلوگیری از خطاهای جراحی، کدهای QR را قبل از جراحی اسکن می کنند. . به روز رسانی آسان شما به راحتی می توانید محتوای کد QR را با کدهای پویا حتی پس از چاپ روی دستبندهای بیمارستانی ویرایش و تغییر دهید. اگر کارکنان بیمارستان باید تاریخچه پزشکی یا وضعیت درمان …

لیبل برای شناسایی بیمار ادامه »