چاپ لیبل

 لیبل عسل و مربا

 لیبل عسل و مربا لیبل عسل و مربا برای تولید و چاپ لیبل صادراتی محصولات، از انواع مختلفی از متریال استفاده‌ می‌شود. نوع متریال بسته به نوع محصول و جنس سطحی دارد که لیبل روی آن الصاق‌ می‌شود. برای تولید لیبل عسل و مربا متریال‌های زیر مورد استفاده قرار‌ می‌گیرند: برچسب کاغذی چسبدار و بدون …

 لیبل عسل و مربا ادامه »