چاپ انواع لیبل صدفی

چاپ انواع لیبل صدفی مقاومت در برابر سایش تماس و مالش به مرور زمان بر خوانایی تصویر و بارکد تأثیر می گذارد. اگر در برنامه شما، برچسب با مواردی تماس پیدا کند که می تواند آن را خراش دهد و آن را ناخوانا کند، یک روبان با محتوای رزین بالاتر دوام بهتری را ارائه می …

چاپ انواع لیبل صدفی ادامه »