چاپ لیبل

چاپ لیبل غذایی

چاپ لیبل غذایی چاپ لیبل غذایی برچسب ها بدون لایه هستند، بنابراین می توان آنها را بازیافت کرد که روی یک محصول مقوایی یا کاغذی اعمال شوند. برچسب های پلی پروپیلن (PP) ما را می توان بازیافت کرد مشروط بر اینکه روی یک محصول پلی پروپیلن یا پلی اتیلن چسبانده شوند. هر دو پلاستیک را …

چاپ لیبل غذایی ادامه »