چاپ لیبل

کد دستبند زرد بیمار

کد دستبند زرد بیمار کد دستبند زرد بیمار با استفاده از دستبند یا مچبند بیمارستانی مشخصات بیمارانی که در بیمارستان پذیرش شده اند به راحتی ثبت و قابل ریابی هستند که این اطلاعات تحت هیچ شرایطی قابل مخدوش کردن نبوده و با آب و مواد ضدعفونی کننده از بین نمی رود. از مزایای مهم این …

کد دستبند زرد بیمار بیشتر بخوانید »