دستبند شناسایی بیماران خردسال

دستبند شناسایی بیماران خردسال

مراجعه بیماران به بخش اورژانس هنگام ثبت نام در بخش اورژانس، باید از بیماران رضایت آنها خواسته شود

برای دسترسی به سوابق مراقبت خلاصه خود. این در سمفونی ضبط خواهد شد. را فرآیند دسترسی به سوابق مراقبت خلاصه در بخش اورژانس می باشد

در پیوست الف مشخص شده است.  دسترسی داروخانه به سوابق مراقبت خلاصه به عنوان بخشی از فرآیند آشتی داروها، تیم داروخانه ممکن است به آن دسترسی داشته باشد

سوابق مراقبت خلاصه بیماران، با اجازه صریح آنها. فرآیند برای دسترسی به سوابق مراقبت خلاصه برای آشتی دارو در ضمیمه B مشخص شده است.

بیمارانی که نمی توانند رضایت خود را برای دسترسی به پرونده مراقبت خلاصه کنند در مواردی که بیمار بیهوش است و نمی تواند اجازه دسترسی را بدهد

پرونده مراقبت خلاصه آنها بدون رضایت آنها قابل دسترسی است.کاربرد دستبند شناسایی بیماران خردسال

این سیاست برای همه کارکنان دائمی، محلی، آژانس، بانک و داوطلب اعمال می شود مواجهه با بیماران بستری و سرپایی، از جمله بیمارانی که در خانه خود ویزیت شده اند یا

کلینیک ها در حین انجام وظایف خود

  1. اجرا، نظارت و ارزیابی مسئولیت اجرا، نظارت و ارزیابی در تراست مشخص شده است

خط مشی در مورد اسناد رویه ای. این بخش باید مشخص کند که چگونه اهداف سیاست از طریق حسابرسی و غیره نظارت خواهد شد

گزارش خواهد شد، به چه کسی و هر چند وقت یکبار، مشخص کنید که چگونه اقدامات انجام خواهد شد در صورت اجرا یا انطباق نامطلوب، ترتیبات برای چیست

در بررسی اقدامات، استفاده از یک برنامه اقدام باید در نظر گرفته شود. دستبند شناسایی بیماران خردسال

استیکر

چاپ افست رول

لیبل کاغذی

متال

حرارتی

برچسب اموال

صدفی

مراجع و قدردانی

هشدار ایمنی بیمار استانداردسازی مچ بندها بهبود می یابد ایمنی بیمار آژانس ملی ایمنی بیمار مچ بندهای هشدار ایمنی بیمار برای بیماران بستری در بیمارستان

ایمنی را بهبود می بخشد. آژانس ملی ایمنی بیمار  شناسایی مثبت بیمار. مرزها در آزمایشگاه

دارو. کالج سلطنتی پزشکان،  هشدار ایمنی بیمار: جراحی محل صحیح. ملی

آژانس ایمنی بیمار

آژانس ملی ایمنی بیمار  بیمار مناسب – مراقبت صحیح: بهبود

شناسایی و تطبیق بیماران با مراقبت لندن

رویال یونایتد Hospitals Bath NHS Trust (2013) سیاست برای مثبت

شناسایی بیماران.

بیمارستان های نیوکاسل از تاین بنیاد NHS (2013) بیمار

سیاست شناسایی

بیمارستان های آموزشی لیدز اعتماد NHS. خط مشی برای شناسایی مثبت

بیماران

ارزیابی تأثیر برابری

این سند در راستای سیاست در مورد ارزیابی و اجرا شده است

اسناد رویه ای و تأثیر برابری برای اطمینان از این امر انجام شده است

این سیاست منصفانه و منصفانه است و علیه افراد یا گروه ها تبعیض قائل نمی شود. آ

ارزیابی اثر برابری کامل شده را می توان در پیوست C یافت.

شناسایی مثبت بیمار برای ایمنی بیمار اساسی است. عدم شناسایی صحیح

بیماران می توانند آسیب قابل توجهی به بیماران از جمله اشتباهات دارویی، تزریق خون داشته باشند.

خطاهای آزمایش، رویه‌های افراد اشتباه، و ترخیص نوزادان به اشتباه

خانواده ها  آژانس ملی ایمنی بیمار  عدم شناسایی صحیح را تشخیص داده است.

برچسب شیشه ای

شبرنگی

دستبند شناسایی بیمار

ریبون رزین

چاپ لیبل

ریبون

متالایز

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا