لیبل آزمایشگاهی پر چسب

لیبل آزمایشگاهی پر چسب

لیبل آزمایشگاهی پر چسب نمونه ها باید با یک فرم انتقال نمونه یا فرم برخورد کلینیک که باید با برچسب نمونه مطابقت داشته باشد همراه شود.

تمام درخواست های دست نویس همراه با نمونه ها باید دارای اطلاعات خوانا زیر باشند:

نام خانوادگی، نام و نام خانوادگی بیمار

شماره پرونده پزشکی (8 رقمی)

تاریخ تولد بیمار

نام خانوادگی و نام پزشک سفارش دهنده

درخواست مبدأ ایستگاه پرستاری یا کلینیک تست(های) یا روش(های) درخواست شده نمونه منبع و سایت بدن

تاریخ و زمان جمع آوری نمونه

نمونه ها باید در نوع لوله مناسب یا مواد حمل و نقل مناسب در یک ظرف ضد نشتی ارسال شوند. این مسئولیت مراقبت کننده است

که قبل از جمع آوری نمونه ها، نمونه صحیح و الزامات حمل و نقل را درک کند.

تمام نمونه های بیمار باید برای انتقال به آزمایشگاه در کیسه های خطر زیستی قرار داده شوند.

رویه های آزمایشگاهی روی نمونه های غیرقابل قبول انجام نخواهد شد. نمونه های جمع آوری شده با استفاده از نوع لوله نادرست و مواد حمل و نقل آزمایش نخواهند شد.

نمونه های دریافتی که شواهد نشت را نشان می دهند، آزمایش نخواهند شد. به ایستگاه پرستاری که نمونه از آن منشا گرفته است اطلاع داده خواهد شد.

نمونه های دارای برچسب اشتباهچاپ لیبل

نمونه‌های دریافت‌شده بدون برچسب، دوبرچسب، یا با درخواستی که دارای نام و/یا شماره پرونده پزشکی متفاوت از آنچه بر روی نمونه چسبانده شده باشد، آزمایش نخواهند شد.

پرستار و/یا پزشک بیمار برای بازیابی نمونه مطلع خواهند شد.

در صورتی که ظرف حاوی نمونه (لوله آزمایش، ظرف ادرار، ظرف نمونه جراحی و غیره) نام و نام خانوادگی، شماره پرونده پزشکی،

تاریخ و زمان جمع آوری، نوع نمونه و آزمایش مورد نیاز بیمار را نداشته باشد، بدون برچسب است. آی تی.

اگر نمونه‌ای با نام‌های مختلف روی درخواست و برچسب یا اگر نام موجود در رایانه با برچسب مطابقت نداشته باشد، به آزمایشگاه برسد.

آزمایشگاه یک نمونه با برچسب اشتباه را یک نمونه بدون برچسب در نظر می گیرد.

برچسب های نمونه بانک خون (تقاطع یا نوع و نگه داشتن) باید دست نویس باشد. برچسب آدرس نگار نباید بر روی نمونه های ضربدری قرار داده شود.

اگر برخی از اطلاعات مورد نیاز موجود نباشد، یک نمونه به طور ناقص برچسب گذاری می شود:

اگر نام و شماره پرونده پزشکی وجود نداشته باشد، نمونه بدون برچسب در نظر گرفته می شود و به همین ترتیب مورد استفاده قرار می گیرد.

اطلاعات دیگری وجود نداشته باشد، محلی که نمونه در آن منشا گرفته است برای ارائه اطلاعات فراخوانی می شود.

لیبل آزمایشگاهی

نمونه هایی که به عنوان نمونه های گرانبها مانند مایع آسیت، مایع آمنیوتیک، مایع مغزی-نخاعی، مایع مفصلی، مایع جنب،

بافت جراحی/آسپیراسیون و نمونه های معینی که نمونه را نمی توان بدون آسیب ناخواسته به بیمار جمع آوری کرد،

تنها در صورت داشتن شرایط زیر مورد آزمایش قرار می گیرند. راضی بوده اند:

باید به پزشک بیمار اطلاع داده شود. او باید با قبول مسئولیت نمونه موافقت کند و برای آزمایش مجوز کتبی بدهد.

ضمناً باید به پاتولوژیست در حال تماس اطلاع داده شود. او باید شرایط را بررسی کند و مجوز کتبی برای آزمایش بدهد.

یک مراقب دارای مجوز که توسط پزشک بیمار تعیین شده است باید نمونه را شناسایی و به درستی برچسب گذاری کند.

چاپ لیبل

6 دیدگاه دربارهٔ «لیبل آزمایشگاهی پر چسب»

  1. بازتاب: چاپ لیبل غذایی -

  2. بازتاب: برچسب مواد غذایی -

  3. بازتاب: لیبل صدفی مواد غذایی -

  4. بازتاب: برچسب صدفی مواد غذایی -

  5. بازتاب: چاپ لیبل ترانسپارنت دارویی -

  6. بازتاب: برچسب اسباب بازی ترانسپارنت -

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا