چاپ لیبل

برچسب حرارتی آزمایشگاه

برچسب حرارتی آزمایشگاه برچسب حرارتی آزمایشگاه سایزهای استانداردی این محصول در بازار موجود می باشند که بنا بر درخواست و نیاز مشتریان قابل فروش به صورت عمده و یا خرد هستند. از سایزهای مرسوم این لیبل می توان به ابعاد میلیمتری ۲۵ * ۳۵ ، ابعاد ۱۵ * ۴۵ ، ابعاد ۲۰ * ۴۰ و سایز …

برچسب حرارتی آزمایشگاه ادامه »