چاپ لیبل

برچسب های حرارتی آزمایشگاهی 

برچسب های حرارتی آزمایشگاهی  برچسب های حرارتی آزمایشگاهی بر اساس چسبندگی به دو نوع تقسیم می شوند 1. برچسب های حرارتی آزمایشگاهی کم چسب ( جابجا شونده) 2. برچسب های حرارتی آزمایشگاهی پرچسب لیبل پرچسب را بیشتر برای وسایل یکبار مصرفی که نیاز به جدا کردن برچسب ندارند استفاده می شود مانند لوله های پلاستیکی آزمایشگاهی لیبل …

برچسب های حرارتی آزمایشگاهی  بیشتر بخوانید »