چاپ لیبل

برچسب چاپی مواد غذایی

برچسب چاپی مواد غذایی اندازه‌ی سهم، مهمترین بخش برچسب تغذیه‌ای است و به شما می‌گوید که چه مقدار از این ماده‌ی غذایی، مواد مغذی نوشته شده در ادامه را فراهم می‌کند. اگر شما بیشتر یا کمتر از اندازه‌ی سهم بخورید، لازم است که بقیه‌ی برچسب را بر طبق آن تغییر دهید. بعنوان مثال ممکن است …

برچسب چاپی مواد غذایی ادامه »