چاپ لیبل

بر چسب اصالت

بر چسب اصالت بر چسب اصالت  با توجه به وضع قوانین ویژه در سال ‌های اخیر، برای برخورد با شرکت های متخلف، استفاده از لیبل های تقلبی وزارت بهداشت افزایش یافته و موجب نگرانی مصرف‌کنندگان گردیده است. لازم است بدانید که شناسایی یک لیبل تقلبی کار دشواری نیست. شما با شناسه ای که بر روی …

بر چسب اصالت ادامه »