چاپ لیبل

دستگاه چاپ لیبل زن

دستگاه چاپ لیبل زن دستگاه چاپ لیبل زن چرا امروزه برای بسته بندی از لیبل های شرینک‌اسلیو بیشتر استفاده می شود فیلم اسلیو شده (روده ای) را صورت رول جمع می کنند و به واحد بسته بندی شرکتهای تولیدکننده تحویل می دهند. این شرکت ها در انتهای خط بسته بندی دستگاه لیبل شرینک را نصب …

دستگاه چاپ لیبل زن ادامه »