چاپ لیبل

مشخصات لیبل اصالت

مشخصات لیبل اصالت مشخصات لیبل اصالت پیامک کردن کد 16 رقمی به شماره 20008822 (این تنها شماره سامانه سازمان غذا دارو است و بسیاری از همکاران به جهت سو استفاده از شماره های مشابه استفاده می کنند این کار غیر قانونی بوده و پیگرد قانونی دارد) تماس تلفنی با شماره 0216185 و اعلام کد 16 …

مشخصات لیبل اصالت ادامه »