چاپ لیبل

مچبند شناسایی بیمار نوزاد

مچبند شناسایی بیمار نوزاد مچبند شناسایی بیمار نوزاد شناسایی یک بیمار با یک مچ بند یا دستبند بیمار دارای بارکد در هنگام پذیرش، اولین قدم برای بهبود پردازش دقیق بیمار است. هنگامی که مچ بند در جای خود قرار دارد، دستورالعمل های تست و دارو، نمونه ها، روش های پزشکی و حتی صدور صورت حساب، …

مچبند شناسایی بیمار نوزاد ادامه »