چاپ لیبل

چاپ لیبل آرایشی بهداشتی

چاپ لیبل آرایشی بهداشتی بیانیه هویت باید نام محصول، قبل از هر چیز، و سپس توصیف محصول خود را توسط آن نام مشترک (ریمل، لوشن و غیره)، یک نام توصیفی یا خیالی اگر ماهیت آرایشی آشکار باشد، یا با یک تصویرسازی. با جسورانه و برجسته کردن بیانیه هویت در PDP، شما نه تنها پیروی خواهید …

چاپ لیبل آرایشی بهداشتی ادامه »