چاپ لیبل

چاپ لیبل اصالت دارو

چاپ لیبل اصالت دارو چاپ لیبل اصالت دارو علیرغم اینکه در ظاهر کار ساده ای به نظر می رسد، اما مستلزم داشتن تخصص ، دقت و تهعد می باشد. عدم وجود همین 3 فاکتور  به ظاهر ساده سبب گردید از بین 41 شرکت موفق به اخذ مجوز در سال 93، تنها 7 شرکت تا به امروز باقی بمانند. این …

چاپ لیبل اصالت دارو ادامه »