چاپ لیبل

چاپ لیبل خوراکی 

چاپ لیبل خوراکی  تاریخ انقضا یکی دیگر از اطلاعات مهم در لیبل پشت چسب دار محصول است. این اطلاعات به مصرف کننده هشدار می‌دهد که تا چه زمانی می‌توان از این محصول استفاده کرد. بعضی از محصولات مانند مواد غذایی در این باره مسئله جدی دارند و باید به دقت خریداری شوند. شماره‌ی بچ شماره‌ی بچ یک …

چاپ لیبل خوراکی  ادامه »