چاپ لیبل

چاپ لیبل متال طلاکوب

چاپ لیبل متال طلاکوب یکی از تفاوت‌های دیگر بین چاپ متالایز و نقره کوب یا طلاکوب، مقاومت آن‌ها می باشد. همانطور که گفته شد لیبل متالایز در برابر عوامل محیطی، شیمیایی و… مقاومت خوبی نشان می‌دهد، در صورتی که یکی از اساسی ترین ایرادهای طلاکوب و نقره کوب خش‌پذیری آن است. هرچند استفاده از نوارهای اصلی و مرغوب، در …

چاپ لیبل متال طلاکوب ادامه »