چاپ لیبل کاغذی مات

چاپ لیبل کاغذی مات مواد و چسب ها نیز به دماهای بسیار پایین و بسیار بالا حساس هستند. دو نوع دما وجود دارد که باید در نظر بگیرید، دمای کاربرد و دمای سرویس: دمای کاربرد دمایی است که برچسب در آن اعمال می شود. به عنوان مثال، یک لوله آزمایش جدید از جعبه در دمای …

چاپ لیبل کاغذی مات بیشتر بخوانید »