چاپ لیبل

انواع لیبل حرارتی

انواع لیبل حرارتی عدم استفاده از ریبون باعث کاهش هزینه این نوع چاپ خواهد بود. اما بایستی توجه داشت که چاپ نهایی ماندگاری پایین‌تری دارد. همچنین در برابر عوامل محیطی و گذشت زمان به مرور زمان پاک می‌شود. از طرف دیگر، کیفیت چاپ نیز اندکی پایین‌تر از چاپ بوسیله ریبون روی انواع لیبل خواهد بود. نکته …

انواع لیبل حرارتی ادامه »