چاپ لیبل

برچسب لایه شونده وید

برچسب لایه شونده وید برچسب لایه شونده وید برچسب لایه شونده برای اصل بودن کالا بر روی آن چسبانده می‌شوند اگر کسی بخواهد این برچسب را جدا کرده و آن را بر روی کالای دیگری بچسباند، امکان این کار وجود ندارد. زیرا برچسب مورد نظر مخدوش شده و به صورت لایه لایه جدا خواهد شد …

برچسب لایه شونده وید ادامه »