چاپ لیبل

برچسب لوازم خانگی

برچسب لوازم خانگی برچسب لوازم خانگی  ما این محصولات را برچسب گذاری می کنیم تا اطلاعات در محل فروش در دسترس باشد. این به مصرف‌کنندگان اجازه می‌دهد تا در هنگام تصمیم‌گیری برای خرید یک دستگاه، هزینه کارکرد دستگاه را در نظر بگیرند. چاپ لیبل لوازم خانگی  بخشی از یک ابتکار دولت و صنعت برای تشویق مصرف کنندگان …

برچسب لوازم خانگی ادامه »