چاپ لیبل

برچسب وید شیشه ای

برچسب وید شیشه ای ، نقره ای و یا رنگی(جنس پلاستیکی) می باشد. لیبل وید به دو گونه عمل می کند ، یا پس از جدا شدن آن علامت وید(Void) و یا اشکال دیگر (به طور عمده شکل شطرنجی) به صورت جای خالی روی لیبل مشخص می شود و یا علاوه بر این حالت اثر …

برچسب وید شیشه ای ادامه »