چاپ لیبل

خرید رول لیبل حرارتی

خرید رول لیبل حرارتی خرید رول لیبل حرارتی سرعت چاپ در چاپگر های حرارتی بسیار زیاد است. به عنوان مثال وقتی به پمپ بنزین می روید ، رسیدی که پس از بنزین زدن برای شما چاپ می شود همان برچسب حرارتی می باشد. چاپ حرارتی یک رسید در مقایسه با یک چاپگر معمولی تنها چند …

خرید رول لیبل حرارتی ادامه »