چاپ لیبل

لیبل متال فلزی

لیبل متال فلزی لیبل متال فلزی جنسی شبیه به فلز دارد و برای سطوح فلزی بسیار مناسب می باشد.لیبل های متال نیز دارای تنوع زیادی می باشند که باید متناسب با شرایط از آنها استفاده کرد. این لیبل ها در برابر گرما و رطوبت و تابش نور خورشید و محیط های شیمیایی و همچین در برابر سایش …

لیبل متال فلزی ادامه »