چاپ لیبل

چاپ افست رنگی

چاپ افست رنگی های تمام اتوماتیک بروی ظروف چسبانده شوند. همچنین به دلیل اینکه تمام لیبل ها در ردیف های جداگانه قرار گرفته اند، حمل و نقل و استفاده از آنها بسیار ساده تر است مزایای استفاده از چاپ افست رول کدام است؟ بدون شک سیستم به کار رفته در این روش چاپی تفاوت بسیار …

چاپ افست رنگی ادامه »