چاپ لیبل

چاپ برچسب ترانسپارنت ضد آب

چاپ برچسب ترانسپارنت ضد آب یکی از پرمصرف ترین پشت چسبدار ها پس از لیبل کاغذی می باشد. مجموعه شبکه چاپ با توجه به تخصص و دارا بودن تجهیزات در زمینه چاپ لیبل شیشه ای و بر چسب های شفاف به اصطلاح ترانسپارنت به صورت شیت و چاپ 1 رنگ تا 5 رنگ + رنگ …

چاپ برچسب ترانسپارنت ضد آب ادامه »