چاپ لیبل

چاپ برچسب کاغذی

چاپ برچسب کاغذی چاپ برچسب کاغذی  لیبل مایعات اشتعال پذیر – علاوه بر گازهای اشتعال پذیر، مایعاتی وجود دارند که در مجاورت هوا یا گرما آتش می‌گیرند و بسیار خطرناک هستند، از این رو باید بر روی بسته بندی هایشان لیبل های هشدار دهنده چسباند. می‌توان این لیبل ها را در کنار سایر لیبل های مشخص …

چاپ برچسب کاغذی ادامه »