چاپ لیبل

چاپ لیبل طلا کوب 

چاپ لیبل طلا کوب چاپ لیبل طلا کوب  این نوع دستگاه ها نوارهای طلاکوب را با گرم کردن و فشار دادن بر سطح مورد نظر و در نهایت چاپ نقش و نگار تبدیل خواهد کرد. دستگاه های چاپ لیبل طلاکوب به شکل های دستی و اتوماتیک پنوماتیک و هیدرولیک وجود دارند که در ادامه روش چاپ با …

چاپ لیبل طلا کوب  ادامه »