شناسایی صحیح بیماران قبل از انتقال خون 

شناسایی صحیح بیماران قبل از انتقال خون

  • تبعیت از راهنمای سازمان انتقال خون در انتقال صحیح خون و فرآورده های خونی از اخذ نمونه خون تا آمادگی جهت انتقال و تجویز آن
  • پرسش نام و نام خانوادگی و نام پدر از والدین بیمار یا بستگان درجه یک ، قبل از انتقال خون و مطابقت آن با مشخصات مندرج بر روی باند شناسایی یا پرونده بیمار لیبل

.در بیماران با مشکالت شنیداری و گفتاری یا معلول ذهنی و یا بیمارانی که ارتباط کالمی برقرار نمیکنند مانند بیماران کاتاتون، بیمارانی که فاقد هوشیاری میباشند، شناسایی بیمار قبل از انجام هر نوع اقدامات

تشخیصی یا درمانی از طریق عکس بیمار و شماره پرونده انجام گیرد. تبصره : در صورتی که تیم درمان بیمار مجهول الهویه را شناسایی نمود، مددکار به خانواده اطالع داده تا جهت احراز هویّت بیمار همراه با

یک مدرک شناسایی معتبر به واحد مددکاری مراجعه نمایند و شناسایی بیمار به دو مشخصه نام و نام خانوادگی/ تاریخ تولد و عکس بیمار تغییر یابد. * قابل ذکر است کلیه اقدامات فوق در خصوص بیماران پذیرش شده

از درمانگاه نیز صادق است. بخشهای بستری : 8 .پرستار در زمان پذیرش بیمار در بخش، هویّت بیمار را بر اساس شناسههای )نام و نام خانوادگی ، تاریخ تولد و نام پدر( و عکس بیمار با پرونده و مدارک هویّتی مطابقت دهد

چاپ لیبل

و از صحّت اطالعات هویتی بیمار اطمینان حاصل نماید. 2 .تیم درمان قبل از ارائه هرگونه اقدامات و خدمات تشخیصی، درمانی و مراقبتی بایستی تمامی بیماران را به طرز فعال به ) نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، عکسچاپ لیبل

( شناسایی نمایند و سپس بیمار را با عکس وی در پرونده مطابقت دهند. 9 .قبل از اجرای دستورات داروهای پرخطر، پرستار دوّم نیز هویّت بیمار را مطابق با فرایند فوق مجدداً بررسی نماید. روش شناسایی فعال بیماران:

از بیمار درخواست نمایید که نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد خود و ) درصورت وجود بیماران با اسامی مشابه نام پدر ( را نیز بیان نماید. 4 .به منظور هشدار بر روی جلد پرونده بیماران با نام و نام خانوادگی مشابه عبارت احتیاط:

“بیمار با اسامی مشابه” الصاق شود. * نکته: تأکید میشود هیچ گاه از شماره اتاق و تخت بیمار به عنوان شناسه شناسایی استفاده نشود. بخش ECT: 8 .در بیمار بیهوش در بخشECT یا بیمار دچار کاهش هوشیاری،

از دستبند شناسایی که شامل مشخصات : نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد و نام پدر و شمارة پرونده و نام بخش میباشد استفاده گردد. * این دستبند قبل از انتقال بیمار به بخش ECT توسط پرستار بخش مبدأ نوشته شود. 2

.کارشناس هوشبری / پرستار قبل از شروعECT ، از هویّت بیمار براساس شناسههای تعریف شده بیمارستان اطمینان حاصل نماید. آزمایشگاه، رادیولوژی، مامایی، دندانپزشکی، EEG: 8 .درصورت انتقال بیمار

به واحدهای پاراکلینیکی داخل بیمارستان)آزمایشگاه، رادیولوژی، مامایی، دندانپزشکی، EEG)جهت شناسایی بیمار عالوه بر شناسه های نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد، نام پدر و عکس از نام بخش به عنوان

شناسه بعدی استفاده می شود

خرید دستبند بیمارستانی

با استفاده از دستبند یا مچ بند بیمارستانی مشخصات بیمارانی که در بیمارستان پذیرش شده اند به راحتی ثبت و قابل ریابی هستند که این اطلاعات تحت هیچ شرایطی قابل مخدوش کردن نبوده و با آب و مواد ضدعفونی

کننده از بین نمی رود.

از مزایای مهم دستبندهای بیمارستانی این است که این مچ بندها ضد میکروب و در برابر شستشو مقاوم هستند. بیمارستان ها و مراکز درمانی با بهره گیری از این دستبندهای بیمارستانی به راحتی می توانند سرعت و کیفیت خدمات خود را در مراحل پذیرش و شناسایی بیماران افزایش دهند

لیبل اثر گذار لیبل شبرنگلیبل اسباب بازی–  لیبل محصولات غذاییلیبل صدفی لیبل ترانسپارنت لیبل مواد آرایشیلیبل مواد شویندهلیبل امنیتی لیبل خودرویی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا