چاپ لیبل

برچسب حرارتی شناسایی بیمار

برچسب حرارتی شناسایی بیمار برچسب حرارتی یکی دیگر از لیبل های رایج و البته پر مصرفی است که در بسیاری از مشاغل مورد استفاده قرار می گیرد، یکی از ویژگی های بارز این مدل لیبل عدم نیاز به ریبون در هنگام چاپ است، این مدل چاپ به وسیله دستگاه های لیبل پرینتر با مکانیزم چاپ …

برچسب حرارتی شناسایی بیمار ادامه »