چاپ لیبل

جنس دستبند شناسایی بیمار کودک

جنس دستبند شناسایی بیمار کودک جنس دستبند از نوعي پالستیک لطیف است که گاها با کاغذ اشتباه گرفته ميشود. با توجه به نوع پوشش دستبند در رنگ های متفاوت، درخشش خاص آن قابل انكار نیست. مشخصات بیماررا حتي ميتوان روی یک کاغذ ویا لیبل پرینت گرفت و درمحل اختصاصي آن قرار داد وباکشیدن محافظ طلقي …

جنس دستبند شناسایی بیمار کودک ادامه »