چاپ لیبل

لیبل دستبند بزرگسال و نوزاد 

لیبل دستبند بزرگسال و نوزاد اکثریت قریب به اتفاق برچسب ها از چسب دائمی استاندارد استفاده می کنند، تنها چند گزینه برای موارد خاص تر وجود دارد. چرا استفاده از لیبل دستبند بزرگسال و نوزاد در بیمارستان ها مهم است ؟ شناسایی یک بیمار یا نوزاد با یک مچ بند یا دستبند بیمار دارای بارکد در هنگام پذیرش، …

لیبل دستبند بزرگسال و نوزاد  ادامه »