چاپ لیبل

انواع لیبل بطری 

انواع لیبل بطری  از لیبل هایی که در مجموعه وزین پلاست برای انواع بطری و پت تولید می شود می توان به موارد زیر اشاره کرد: لذا طراحی لیبل باید حرفه ای و چاپ آن با کیفیت باشد تا بتوان به نتیجه مطلوب رسید.  لیبل پشت چسب دار : همان گونه که از نام آن پیداست، لیبل …

انواع لیبل بطری  ادامه »