چاپ لیبل

برچسب ضد آب 

برچسب ضد آب برچسب ضد آب باشد، به معنای واقعی کلمه باید مواد سازنده، چسب و جوهر مورد استفاده بتوانند در مقابل آب و یا هر گونه رطوبت مقاومت کنند. روکش PVC، وینیل و BOPP از جمله مرسوم ترین موادی هستند  که برای چاپ لیبل ضد آب مورد استفاده قرار میگیرند. استفاده از چسب های قوی ضد …

برچسب ضد آب  ادامه »